header
 

.prosjekter

. loose ends

. alemset

. angels

. arvestoff

. memory lane

. sediments

. waiting

. avmakt

. incubato


A L E M S E T
2013 - tegnede tepper, tusj/kull på tekstil

Mine arbeider kretser rundt eksistensielle temaer med utgangspunkt i intuitive og meditative prosesser der disse blir en kanal for bearbeiding av tanker og følelser.

Alemset betyr bakteppe...historien bak bearbeidingen. Hva ligger i historien «under» teppene?Det levde livet med dets sorger, byrder, avmakt,reparasjoner og erfaringer.

I arbeidene jobber jeg med stoffelighet/strukturer som kan minne om vevde tepper. Strukturer ligger over myke tusjavleiringer og skaper kontraster hvor forskjellige lag dekkes av noe annet..teppe på teppe. Det skapes et brudd fra det bløte og følelsesstyrte til repeterende skraveringer, rytmen, dagene som går.Tunge dager, lette dager, skjøre dager, Glade dager. En beskrivelse av tid og tilstand på samme tid.

Teppene har slitasje og reparasjoner, disse ble bevisst lagt inn i folkekunstens tepper og broderier. Det fullendte betydde ulykke.

Gjennom lag på lag og strek på strek bys betrakteren på muligheten til å gå inn i et eget rom for minner og følelser. Et rom hvor ukjente følelser veves sammen med det kjente.

Teppene er blitt til gjennom en intuitiv og meditativ prosess, nærmest performative, der selve handlingen blir en kanal for tanker og følelser. Jeg jobber med kjente mønstere fra folkekunsten, grinden, flettemønsteret som ble vevd som beskyttelse.

Selve følelsen av angst, sinne, melankoli og avmakt kommer til uttrykk gjennom tegneprosessen. Det gis ingen rom for rettelser...rette opp igjen, bildene tetter seg igjen ettersom de utvikler seg og slik prøver jeg å skape en nådeløs systematisk utvisking.

Et ubehag jeg ikke kommer unna og møter en avmaktfølelse og egne begrensninger når bildet tetter seg igjen med kullet og jeg må overgi meg til resultatet.

Bildene blir presentert som tepper, men med maleri og tegning som utgangspunkt.

Jeg ønsker å skape en kobling til stillfarende og nitidige tekstilarbeider og en komentar til det langsomme og følsomme arbeidet som preger denne tradisjonen, der kvinner har sittet på samme måte i sitt meditative rom ...sammen eller alene ...bearbeidet livene sine, slitasje og reparasjoner.

 

 

. copyright: Heidi Øiseth
. design: Artflow