header
 

 

.button underknapper

.button til prosjekter

.button utstillinger

 

avmakt1  

Mellomoverskrift: Tanker om tilstander

Tekst og/eller små bilder

       
       
       
       

Jeg jobber med forskjellige temaer rundt eksistensielle tanker og følelser. Avmakt er ofte en grunntone. Avmakt har så mange konsekvenser for livsutfoldelse og er en følelse vi opplever i mange situasjoner i livet. Avmakt er også resultat av frihetsberøvelse og integritetstap.Denne følelsen kan igjen føre til ensomhet, handlingslammelse og depresjoner. Jeg jobber med forskjellige materialer,collager-der jeg bruker egne foto og ofte foto av egne bilder og foto av egne armer, for det er de som har skapt bildet.. Jeg bruker også gamle,egne el familiens klær.de bærer minner, slitasje og forgjengelighet. Klærne er nærmest huden og kan mange ganger være din eneste beskyttelse.Tapen jeg bruker kan sees som "plaster på såret" i psykisk og fysisk forstand. Tapen holder også figurene og formene fast. De mister handling og bevegelse.

 

bunn_illustrasjon. copyright: Heidi Øiseth 2010
. design: Artflow Vibeke Hermanrud