header
 

.utstillinger

. Østlandsutstillingen 14


.
Galleri Nobel 13

. Tegnebiennalen 10

.
Østlandsutstillingen 10

.
Atelier Gyllenhammer 10

.
Høstutstillingen 09


.
Galleri BOA 09


.
Galleri Nobel 09

.
Østlandsutstillingen 08

.
Galleri Henrik Gerner 08

.
Før 2008

 

Galleri Nobel
Henrik Ibsens Gate 60 - 0255 Oslo
www.gallerinobel.com

Periode 12.3- 22.3 2009

W A I T I N G

”Waiting” er Heidi Øiseths første separatutstilling ved Galleri Nobel hvor hun har vært i den faste stallen en årrekke. Motivet er kvinnen og temaene kretser rundt eksistensiele tanker og følelser. Det er særlig opplevelsen av avmakt som står i sentrum når Oslokunstneren etter lang tid igjen gjester hovedstaden.

En grunnlegende følelse i menneskers liv fra barndom til alderdom – og ikke minst aktuelt i dagens globale samfunn hvor andres misere kommer oss så nær. Meningsytringer, overgrep, overvåking, terror, klima og skjønnhetspress, men også en mer generell og subjektiv opplevelse av frihetsberøvelse og integritetstap kan skape avmakt. Øiseth tar tak i ensomheten, handlingslammelsen og depresjonen dette kan lede til. Bildene fremstår allikevel ikke som dystre, heller skjøre og vakre. Uttrykket dveler mellom det naivistiske og klassiske.

Linker til flere bilder og tekst om WAITING og AVMAKT.

 

copyright: Heidi Øiseth
design: Artflow