header
 

.prosjekter

. loose ends

. alemset

. angels

. arvestoff

. memory lane

. sediments

. waiting

. avmakt

. incubato


S E D I M E N T S: Tegnede tepper, kull, tusj på tekstil

Jeg har tidligere arbeidet med maleriet som en type collage. I disse arbeidene presenterer jeg stofflighet og strukturer som kan minne om avleiringer og arvestoff som er satt i system.

Materialbruken er begrenset til upreparert bomullslerret, tusj, kull og pastell. Strukturer ligger over myke tusjavleiringer og skaper kontraster hvor forskjellige lag dekkes av noe annet. Gjennom lag på lag og strek på strek skapes poetiske bilder som byr betrakteren på muligheten til et eget rom for minner og følelser. Et rom hvor det ukjente veves sammen med det gjenkjennelige. Bildene er mørke, nærmest dystre, men også følelsesladede.

Mine arbeider har blitt til gjennom en intuitiv, og meditativ prosess, hvor selve handlingen blir en kanal for tanker og følelser. De kan handle om melankoli, angst, sinne eller maktesløshet og dette kommer til utrykk gjennom en maleprosess uten rom for feil.Ved å bruke tusj på ubehandlet lerret gis det ingen rom for rettelser og nettopp denne kompromissløse prosessen gjenspeiler avmaktsfølelsen som maleriene peker tilbake på. Bildene tetter seg igjen ettersom de utvikler seg. Korrigeringer ødelegger det flytende utrykket. Hvis bildene ikke “sitter” fortsetter jeg letingen etter et avklaret bilde med kull. Dette kan heller ikke viskes ut, men påføres som repeterende skraveringer. Slik skapes et brudd fra det bløte og følelsesstyrte til en nådeløs systematisk utviskning. Et ubehag man ikke kommer seg unna, hvor jeg må møte mine egne begrensninger gjennom det jeg ser. Kullet overtar som en midlertidig redning, bildet tetter seg, jeg kommer ingen vei og må overgi meg til resultatet.

Bildene blir presentert som tepper, men med maleri og tegning som utgangspunkt, ønsker jeg å skape en overraskende kobling til stillfarende og nitidige tekstilarbeider og en komentar til det langsomme og følsomme arbeidet som preger denne tradisjonen, der kvinner har sittet på samme måte i sitt meditative rom og bearbeidet livene sine, slitasje og reparasjoner.

 

 

. copyright: Heidi Øiseth
. design: Artflow